Powrót do listy aktualności

REGULAMIN

24-08-2020

Regulamin zajęć sportowo-rekreacyjnych SPORT-MASTER

 

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez firmę SPORT-MASTER w roku szkolnym 2020/2021.

 

1.Zapisy na zajęcia odbywają się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej.
2.Zapisu na zajęcia dokonuje rodzic lub opiekun prawny dziecka.
3.Tylko osoby zapisane i zaakceptowane online mogą wziąć udział w zajęciach.
4.Zapisany uczestnik ma prawo do skorzystania z jednych zajęć bez  podpisanej umowy.
5.Żeby skorzystać z drugich zajęć, uczestnik musi mieć aktywną umowę  z organizatorem.
6.Umowy będą wysyłane mailowo i podpisywane online BEZ konieczności złożenia podpisu  tradycyjnego czy elektronicznego.
7.O ostatecznym przyjęciu do grupy decyduje kolejność podpisania umów.
8.Każdy zapisany uczestnik będzie miał dostęp do panelu uczestnika online, aby być na bieżąco ze wszystkimi istotnymi informacjami dotyczącymi zajęć.
9.Płatności za zajęcia będą dokonywane wyłącznie internetowo.
10.Osoby chcące otrzymać fakturę muszą zgłosić ten fakt przed dokonaniem płatności.
11.Każde dziecko uczestniczące w zajęciach (także tych pierwszych niezobowiązujących) musi posiadać ubezpieczenie NNW.
12.Trener prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u dziecka w trakcie zajęć czy z powodu wykonywania ćwiczeń sportowych.
13.Zapisane dzieci nie mogą posiadać przeciwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zadeklarowanych zajęciach.
14.Dzieci biorące udział w zajęciach muszą mieć związane włosy i odpowiedni strój do ćwiczeń.
15.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
16.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze na zajęcia i po ich zakończeniu.

 

Powrót do listy aktualności